Skip to content
slider3
slider4
LINE_ALBUM_ต่อต้านยาเสพติด2566_231003_1
LINE_ALBUM_ประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่นประจำปี 2566_231003_1
LINE_ALBUM_วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาลงนามถวายพร
previous arrow
next arrow

ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

STUDENT ADMISSION SYSTEM ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ระบบบริหารสถานศึกษา