Skip to content
slider3
slider4
LINE_ALBUM_ต่อต้านยาเสพติด2566_231003_1
LINE_ALBUM_ประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่นประจำปี 2566_231003_1
LINE_ALBUM_วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาลงนามถวายพร
previous arrow
next arrow
.

ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

STUDENT ADMISSION SYSTEM ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์

สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

ระบบตรวจสอบผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา

กลุ่มสิทธ์นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม
0
2
4
5
6
7
8
9
ฟห
2566-02-24 (6)
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ระบบบริหารสถานศึกษา

display: flex; justify-content: center; align-items: center;