Skip to content

นายคมสัน อรรคแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะครู และ นักเรียน จาก โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแผนกวิชา ในการจัดการเรียนการสอน โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา