Skip to content

โครงการ วก.มค.ใจบุญ (ทุกวันพุธ) ประจำปีการศึกษา 2/2566

    วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
    นายคมสัน อรรคแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในโครงการ วก.มค. ใจบุญ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม