พิมพ์

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับ ปวช. และ ปวส.  (ระบบปกติ)  

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวช.  <<<<<

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวส.  <<<<<

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับ ปวช. (ระบบทวิศึกษา)  

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวช. ระบบทวิศึกษา  <<<<<