พิมพ์

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ปวช. และ ปวส.  (ระบบปกติ)  

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

 

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน  <<<<<

 

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ปวช. (ระบบทวิศึกษา)

 

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

 

>>>>>  คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน <<<<<