ค้นหาในเวปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4303
mod_vvisit_counterYesterday5494
mod_vvisit_counterThis week14039
mod_vvisit_counterLast week33811
mod_vvisit_counterThis month98283
mod_vvisit_counterLast month282138
mod_vvisit_counterAll days7762733
เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด
 

คลิก..! เลย สมัครเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

 

 Image 3f65cec

610531-PR resize

 

แหล่งเรียนรู้ On-Line

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

altaltaltalt 

 

 

bannerresearch

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 27 มิถุนายน 2561:ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)" โดยมี นายประสิทธิ์ คำบับภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ ครู และบุคลากร
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูในการประเมินตนเอง การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
(ID PLAN) และการสร้างเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610627

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดกิจกรรม
“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610626

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นำโดย ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะมหาสารคามเกมส์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

610622

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
โดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และคณะกรรมการ อวท. หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ดำเนินการประชุมจัดทำแผนงานชมรมวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสมุทรศรี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610613.3

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ต้อนรับคณะครูฝึก
จากมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26
ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610613.1

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
นำโดย ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้ากิจกรรมโครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610530.1

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610507

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 : กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี)
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

610613.4

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
นำโดย นายประสิทธิ์ คำบับภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
และคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและประสานงานสถานประกอบการ เพื่อจัดทำแผนการศึกษาวิชาชีพและวางแผนร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

610613.2

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
นำโดย ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้ากิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา "โครงการวันวิสาขบูชา" ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

610530.2

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเข้าจัดแสดง
และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสำหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๕ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

610506

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 11 เมษายน 2561 : ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยมี ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ให้การต้อนรับ โดยตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน
ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 00.30 น.
ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.อิสาณบริการ บ้านหนองจิก

610411

 
More Articles...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
กรกฎาคม 2018
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

dr

ดร.ประเสริฐ  กำธรเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สายตรงถึงผู้อำนวยการ

MPC Learning

คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์

MPC-JOBs

คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์

พยากรณ์อากาศ