นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด

นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด
ตัดผม
49  25.5%
เสริมสวย
32  16.7%
คอมพิวเตอร์ฯ
26  13.5%
ชางยนต์
24  12.5%
การบัญชี
24  12.5%
ช่างไฟฟ้า
20  10.4%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
17  8.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  192
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:๑๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ ๐๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๐:๐๒ น.