นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด

นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด
ตัดผม
48  25.9%
เสริมสวย
30  16.2%
คอมพิวเตอร์ฯ
26  14.1%
การบัญชี
23  12.4%
ชางยนต์
22  11.9%
ช่างไฟฟ้า
20  10.8%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
16  8.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  185
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:๑๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑:๔๔ น.