เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศาลาจังหวัดมหาสารคาม

621205