เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2562​ : วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​มหาสารคาม​
ได้จัดกิจกรรมวัน​สุนทร​ภู่​ ประจำปีการศึกษา​ 2562

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
6206271.2