เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่ 27 มิถุนายน ​2562​ : วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​มหาสารคาม​
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา​ 2562
620627.1