เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่27 มิถุนายน ​2562​ : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ​ ประจำปีการศึกษา ​2562
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
620627