เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์​ และหน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน​ จังหวัดมหาสารคาม​(จังหวัดเคลื่อนที่)
​ประจำเดือน​พฤษภาคม​ 2562​
ณ​ วัดศรีสมพรบ้านแบก​ หมู่ที่​8​ ตำบลนาทอง​ อำเภอเชียงยืน​ จังหวัดมหาสารคาม
620522