เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 : กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
รัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

6107281