เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 :นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.ประเสริฐ กำธรเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นายประสิทธิ์ คำบับภา
รองผู้อำนวยการฯและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว
"ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

601213