เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา จังหวัดมหาสารคาม 
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 6007282