เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พุทธศักราช 2560
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 600728-ลงนาม ร10 12