ร่างประชาพิจารณ์จัดซื้อจัดจ้างเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วรวุฒิ   
วันศุกร์ที่ ๐๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ร่างประชาพิจารณ์จัดซื้อจัดจ้างเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์

 

1. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   <<<<<

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   <<<<<

3. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   <<<<<

 

LAST_UPDATED2