เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พท.๑,๐๘๘.ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วรวุฒิ   
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พท.๑,๐๘๘.ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

LAST_UPDATED2