เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พท.1,088 ตร.ม. 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วรวุฒิ   
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พท.1,088 ตร.ม. 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

LAST_UPDATED2