เรื่อง ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วรวุฒิ   
วันศุกร์ที่ ๐๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ปวช. และ ปวส.  (ระบบปกติ)  

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน  <<<<<

 

LAST_UPDATED2