ทวิศึกษา
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครองและโครงการค่ายคุณธรรม
เสริมสร้างพลานามัย ต้านภัยยาเสพติด และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ตามหลักพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม (มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตอาสา)
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
620509

 
ปฎิทิน-ทวิศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลฯ-วรวุฒิ   
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ปฏิทินกำหนดการ

calendaview
ปฏิทิน การจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดู ปฏิทิน

LAST_UPDATED2
 
เขียนโดย งานวัดผล-รัตนาภรณ์   
ตรวจสอบผลการเรียน(real-time)

 

 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาช่างเชื่อม
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 แผนกวิชาคหกรรมการโรงแรม

  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 

  ดาวน์โหลดผลการเรียน 1/2559  รวมทุกแผนกวิชา 

  ดาวน์โหลดผลการเรียน 2/2559  รวมทุกแผนกวิชา 

 

------------------------------------------------------------------------

 
เขียนโดย งานวัดผล-รัตนาภรณ์   
รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายจัดการเรียน ทวิศึกษา

 

 เกิ้งฯ
 แกดำฯ
 โกสุมฯ
 เขวาใหญ่ฯ
 เขื่อนฯ
 โคกก่อฯ
 ดอนเงินฯ
 ท่าขอนยางฯ
 นาสีนวนฯ
 โนนราษีฯ
 บรบือวิทฯ
 ปอพานฯ
 มหาชัยฯ
 มะค่าฯ
 มัธยมวัดกลางฯ
 ยางวิทยาคม
 เลิงแฝกฯ
 ศรีสุขฯ
 หนองโกฯ
 หนองบัวฯ
 หนองโพธิ์ฯ
 หนองเหล็กฯ