ค้นหาในเวปไซต์

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด
 

ประชาสัมพันธ์

STD2018.1

คลิก..! เลย สมัครเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

 

pr63

610531-PR resize

 

แหล่งเรียนรู้ On-Line

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

altaltaltalt

 

bannerresearch

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการ
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่าวันที่ 20 - 23 มกราคม 2563
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
630122

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 21 มกราคม 2563 : คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีงบประมาณ 2563 การฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่จัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
ณ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
630121

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

วันที่ 18 มกราคม 2563 : คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และโรงเรียนเครือข่าย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
630118

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ครูและบุคลากรวิทยาลัย
สารพัดช่างมหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้บริหารและครูจากโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา
ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
630117

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "งานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2563
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม" พร้อมด้วยแขกมีเกียรติ โดย นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในงานวันครูและการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู 63 อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
6301162

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 64 "โลกก้าวไกล
ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" โดย ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
และเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประจำปีพุทธศักราช 2563
จากนายธัญญวัฒน์ ชาญพานิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี
วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม6301161

 

https://www.facebook.com/MPC62Official/posts/2649043371799819

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
พร้อมคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นำนางสาวสุภาภรณ์ โอรักษ์
นักศึกษาแผนกการโรงแรม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้ารับโล่เกียรติคุณ
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร630108

 

https://www.facebook.com/MPC62Official/posts/2649043371799819

 
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   

นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ร่วมต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563630102

 
More Articles...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
มกราคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

2
 นายสัมฤทธิ์  ภูเลี่ยมคำ
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

MPC Learning

คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์

MPC-JOBs

คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์
คลิก! เข้าสู่เวปไซต์

พยากรณ์อากาศ